Gottman Çift Terapisi

Gottman Çift Terapi süreci sizin özel ihtiyaçlarınız ve hedeflerinize göre şekillenir.

Gottman Çift Terapisi

Gottman Çift Terapi süreci sizin özel ihtiyaçlarınız ve hedeflerinize göre şekillenir. Haftalık olarak belirlenen görüşme saatleri ile değerlendirme ile belirlenen ilişki hedefleri üzerinde çift terapisti ile çalışılır. Çiftin süreç boyunca gelişimi ve ilişki tatmini de değerlendirilir. İlişkide belirlenen hedeflere ulaşılması, ilişki becerilerinin kazanılması ve ilişki tatminin sağlanması ile seans sıklığı azalarak çift terapisi seansları sona erdirilir.Terapi seanslarının sonlanmasının ardından çiftlere 6 ve 12 ay gibi belli aralıklarla ulaşılarak ilişkinin terapiden sonraki gidişatı ile ilgili takip görüşmeleri düzenlenir. Bu takip görüşmelerinin amacı, çiftin terapiden sonra ilişkileri ile ilgili herhangi bir zorluk ya da nüks yaşama ihtimalini azaltmak ve gereken müdahalelerin yapılmasını sağlamaktır.

Gottman Çift Terapisi ile;

• Her bir partner ilişki geçmişlerini, ilişki felsefelerini ve terapi hedeflerini çift terapisti ile paylaşır.• İlişkinin değerlendirilmesi ile partnerlerin anlaşmazlık içinde olduğu konular belirlenir ve üzerinde çalışılır.• Çiftler, araştırma temelli bileşenlerle sağlıklı ilişkilerde bulunan becerileri edinir.• İlişkideki ilgi, beğeni ve saygı sistemini destekleyerek çiftleri bir arada tutmak önceliklidir.• İlişkide güveni geliştirmekten, duygusal kopukluğa, çatışmaları ve diğer pişmanlık yaratan durumları onarmaya kadar iyi bir ilişkinin bütün unsurlarını iyileştirmek ve bu alanda beceriler geliştirmek hedeflenir.• Çift terapistinin desteği ve koçluğu ile ilişkide olması gereken İletişim becerileri edinilir.• Çiftlerin, terapinin ardından ilişkileri için gerekli olan araçları ve yöntemleri öğrenmesi sağlanır.• Çift terapisi odaklandığı ilişki becerilerinin yanı sıra, partnerlerin birbiri ile derinden bir bağ kurmalarını sağlayacak olan ilişki dinamiklerini ortaya çıkarmalarını sağlar.