Sertifikalar ve Diğer Eğitimler

Uzm. Psk. Övül Mengüloğul Kozan

 1. Cinsellik, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Cinsel Tedaviler Eğitimi, CETAD,İstanbul,2019 (Süpervizyon halen sürmektedir)
 2. EMDR-I (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler- Süpervizyon, Psk. Emre Konuk,  MA
  EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2019
 3. EMDR-I (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler, Psk. Emre Konuk,  MA
  EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2019
 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Olgu Sunumu, Kocaeli, 2013
 5. Gottman Çift Terapi Eğitimi 1.ve 2. Düzeyler.Psikoloji İstanbul, İzmir, 2013
 6. TC Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi
  TC Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2012
 7. Wisconsin Kart Eşleme Testi ve İşitsel Sözel Öğrenme Testi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Sirel Karakaş
  Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Ankara, 2011
 8. Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi ve İşaretleme Testi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Sirel Karakaş
  Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Ankara, 2011
 9. “MMPI-Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Değerlendirme Eğitimi, Psikolog Dr. Mehmet Akif Sayılgan Ankara, 2010
 10. Çocukluktan Erişkinliğe Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hasta Görüşme Teknikleri Eğitimi Dr. Özlem Sürücü ve Dr. Uğur Ergün Ankara, 2010
 11. Ergen Değerlendirme Eğitimi.Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç. Ankara,2009
 12. Tematik Algı Testi (TAT), Psikolog Dr. Mehmet Akif Sayılgan, Ankara, 2009
 13. Bireysel Psikoterapi Teknikleri. Psikolog Dr. Mehmet Akif Sayılgan Ankara, 2009.
 14. Intensive Programme on Audiology and Complex Needs”, Arteveldehogeschool Gent, Belgium, 2007
 15. “Şema Terapi Sempozyumu-Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları, Jeffrey E.
  Young& H. Alp Karaosmanoğlu.Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi İstanbul, 2006
 16. Şema Terapi: Şema Modeli ve Teknikler Eğitimi, Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
  Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul,2006
 17. Bunaltı Çatışma, Savunma Düzenekleri, Kişilik Yapıları, Aktarım-Karşı Aktarım, KimlikPsikanaliz ve Psikoterapi Vakfı 2005, İzmir